Vad vi gör

Systemlösningar


Vi har under åren levererat sytemlösningar till kommuner, regioner och privata aktörer. Exempel på program från vår produktportfölj är Visselblåsarprogram och incidentrapporteringsprogram för kommuner.

E-learning


Tillsammans mer er som kund skapar vi ett e-learningssystem utifrån er kravspec. Vår skalbara projektmodell medför att vi kan ge er stora valmöjligheter och samtidigt vara kostnadseffektiva.