Vad har vi gjort

Malmö Stad

  • Utveckling av system för incidentrapportering/brukarinflytande (Stadsdel Rosengård)
  • Utveckling av system för jourboende för alla stadsdelar

Region Skåne

  • E-learning till centrala ledningen avseende system för privata vårdgivare

Simrishamns Kommun

  • Förslag samt utveckling av kvalitetssystem med e-learning för socialtjänstens medarbetare

Tieto AB

  • E-learning inom främst vård och omsorgsområdet
  • Utveckling av e-learning till Tietos kundsupport